Kontakt

Prezident klubu Vladimír Pandula
ranchhp@gmail.com
0905261359
Viceprezident klubu PhDr. Ján Beňadik
almus@almus.sk
+421 905 318 972
Športový manažér Ing. Magdaléna Prokešová
paint_pony@hotmail.com
0903394056
Styk s verejnosťou Ing. Marek Jackanič
jackanic.marek@centrum.sk
0905296836
Účtovník Martina Pandulová
Kontrolór Lenka Beňadiková
Číslo účtu VÚB banka
IBAN: SK8302000000002423756853

 

Poradenstvo pre PHC SR (chov a komunikácia s APHA, vybavovanie papierov) : Magdaléna Prokešová, paint_pony@hotmail.com.

Web administrátor: Ing. Marek Jackanič