Zo zeme

Halter – posudzovanie stavby tela.

Showmanship at Halter – predvedenie úlohy s koňom na ruke.

Longe Line – predvedenie 1 a 2 ročných koní na lonžke v časovom limite vo všetkých chodoch na obe ruky. Posudzuje sa kvalita pleasure a hunter chodov.

In Hand Trail – predvedenie 1 a 2 ročných koní na ruke cez prekážky.