Genetika sfarbenia koní – Farby

Vážení priatelia avizovaný webinár sa uskutoční v dňoch 23.4, 30.4 a 7.5.2022 o 19:00.

Témou webinára budú farby vyskytujúce sa u plemena Paint horse. Vzhľadom na rozsah témy je webinár rozdelený do troch modulov. V prvom module bude prednáška venovaná úvodu do genetiky koní, génom, ktoré spôsobujú sfarbenie, aké sú rozdiely medzi homozygotnými a heterozygotnými jedincami a základným farbám vyskytujúcich sa u koní. Druhý modul je venovaný farbám ktoré vznikli „riedením“ základných farieb. Vysvetlíme si, ktoré gény ich spôsobujú. V poslednom module sa pozrieme na zúbok vybelujúcim génom, vysvetlíme si rozdiel medzi roan a rabicano, a či je biela farba farbou – pigmentom. Súčasťou webinára bude aj použitie genetického simulátora.

Cieľom webinára je poskytnúť komplexné informácie verejnosti a obzvlášť chovateľom, aby sa lepšie orientovali v spleti rôznych farebných génov a vyvarovali sa prípadných možných sklamaní v chovateľskom pláne, a taktiež prečo je potrebné testovať kone na gény spôsobujúce sfarbenie.

Prednášajúci: Ing. Marek Jackanič, viceprezident PHC SR, chovateľ Paint horse.

Účastnícky poplatok za modul je 20€ nečlen a 10€ člen PHCSR. V prípade zakúpenia 2 a viac modulov je poskytnutá zľava. Poplatok za webinár je potrebné uhradiť do 15.4.2022

Organizátor a prednášajúci si vyhradzujú právo zmeny termínu ako aj obsahu webinára. O zmene termínu budú účastníci informovaní. Storno poplatok po uhradení webinára činí 50%. Odoslaním prihlášky, účastník súhlasi s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).

Prihláška