Westernové drezúrne

Western Pleasure – posudzovanie kvality všetkých chodov na obe ruky.

Western Horsemanship – posudzovanie sedu a pomôcok jazdca pri predpísanej úlohe.

Western Riding – posudzovanie presnosti a kvality preskokov.

Trail – posudzovanie výkonu koňa pri jazde cez prekážky s dôrazom na štýl, presnosť a ochotu koňa.

Reining – hodnotenie kvality a presnosti dynamických cvikov podľa stanoveného patternu.