Členstvo v PHC SR

Členstvo v PHCSR je dobrovoľné a otvorené všetkým záujemcom, nie je podmienené vlastníctvom Painta, ani štátnou príslušnosťou.

Dôvodom pre vstup do PHC SR môžu byť pre Vás:

 • spločné ciele
 • sebarealizácia – či už aktívne zapojenie sa do činnosti klubu, ako člen máte právo voliť a byť volený a tak priamo ovplyvňovať dianie
  okolo PH na Slovensku, alebo len zmysluplné využitie voľného času na akciách PHCSR / Trail /
 • chovateľské a športové ambície, ktoré môžete uplatniť na výstavách a súťažiach poriadaných PHCSR / APHA Show /
 • praktické výhody členstva v PHCSR vo vzťahu k APHA:
 1. členovia APHA zbierajú body na akciách poriadaných PHCSR priamo na Slovensku, čo im umožňujú APHA Programy
 2. bezplatná pomoc a poradenstvo pri vybavovaní rôznych záležitostí v APHA /napr. prepis, registrácia, uchovnenie žrebca,
  hlásenie o pripúšťaní apod./
 3. 50 % poplatky na akcie organizované PHCSR
 4. zvýhodnené ceny na služby, ktoré klub poskytuje
 5. bezplatná prezentácia chovov PH, inzercia plemených žrebcov a predaj koní PH prostredníctvom stránky PHCSR
 • prístup k informáciám o dianí v súvislosti s chovom PH, športovými akciami, školeniami, zmenami právnych predpisov, poskytovaním dotácií
  a pod. nielen na Slovensku ale aj v zahraničí

Prvým krokom pre vznik členstva v PHC SR je vyplnená Prihláška PHCSR a zaplatenie členských poplatkov .

Členské poplatky pre PHC SR:

 • 17 € ročný členský príspevok člen do 18 rokov alebo člen nevlastniaci  koňa registrovaného v APHA;
 • 34 € ročný členský príspevok člen nad 18 rokov vlastniaci  koňa registrovaného v APHA;
 • 170 € doživotný členský príspevok člen nad 18 rokov;
 • 15 € zápisný členský príspevok.

Nový člen klubu zaplatí zápisný členský príspevok a ročný alebo doživotný členský príspevok podľa druhu členstva. Už registrovaný člen uhrádza ročný členský príspevok do 31.marca príslušného roku, keďže členské príspevky tvoria spolu so štartovným prevažnú časť príjmov klubu. Člen, ktorý nemá zaplatený poplatok v kalendárnom roku, nemôže využívať zľavy na služby klubu, ktoré sa vzťahujú na riadnych členov. Nezaplatenie členských príspevkov do 6 mesiacov vedie k podľa stanov PHC SR k zániku členstva. To možno následne v ďalších rokoch obnoviť za podmienky opätovného zaplatenia zápisného členského poplatku.

Či už ste sa stali členom z dôvodu obdivu plemena Paint Horse kvôli jeho exteriéru alebo schopnostiam, osobným ambíciám alebo len z praktických dôvodov, už zaplatením členských príspevkov sa podieľate na propagácii a podpore chovu týchto koní na Slovensku.

PHCSR si cení podporu svojich členov, sympatizantov, sponzorov, záujemcov o Paint Horse i všetkých, ktorým dobrý prístup ku koňom a športu nie sú cudzie.

Nakoľko chceme byť svojim členom k dispozícii, na paint_pony@hotmail.com privítame akékoľvek nápady, návrhy, otázky a pripomienky, ktoré môžu činnosť klubu vylepšiť.