Tobiano

Tento typ sfarbenia alebo vzoru sa vyskytuje u rady plemien. Bežné je u poníkov, niektorých ťažných koní a objavuje sa aj u teplokrvníkov. U mnohých plemien je zakázané takéto kone registrovať. Avšak nie pri Paintoch.

APHA tobiano sa definuje podľa niekoľkých znakov:

->nohy sú väčšinou biele, rovnako ako kopytá

->na hlave sa objavuje biela farba v rovnakom rozsahu ako lysiny/hviezdy u iných plemien

->základná farba presahuje v niektorých miestach medzi ušami a chvostom chrbát

->oči sú zvyčajne tmavé

->biela farba býva zreteľne oddelená od základnej farby a je rozmiestnená po trupe vertikálne

–>hranica medzi bielou a tmavou farbou je tvorená pigmentovou kožou prekrytou bielymi chlpmi, takže vyzerá ako tieň, ktorý vrhá tmavá farba na biely podklad

->celkom bežné sú „atramentové fliačiky“, malé a guľaté škvrnky na bielej ploche

Medzi koňmi s týmto sfarbením nájdeme takmer jednofarebných jedincov s minimom bielej farby až po opačný extrém: kone takmer biele, len zo zvyškami základnej farby. Boli to zrejme práve tieto kone, ktoré ako domnelý beloš priniesli do niektorých chovov „strakaté gény“.
Zo zahraničných materiálov preložila Magdaléna Prokešová, zdroj www.apha.com

Genetika

Zafarbenie tobiano má na starosti dominantný gen TO. Najčastejšie sa vyskytuje heterozygotný tobiano s genotypom Toto. Celá polovica žriebät narodených z neho po heterogennom tobianovi by mala byť znova tobiano. Našťastie existujú aj homozygotný jedinci s genotypom TOTO. Zdá se, že s takto geneticky vybavené kone mávajú „atramentové škvrny“, malé zhluky farebných chlpov uprostred bielej plochy. Nemajú ich všetci homozygotný jedinci, ale predpoklad vysokej pravdepodobnosti tu je.

Homozygotný tobiano je pre chovateľa výhodný, pretože každé žriebä po ňom zdedí jeden dominantný tobiano gén, takže bude samo tobiano. Občas sa stane, že homozygotný tobiano dá takmer jednofarebného (nestrakatého) koňa. Mávajú tmavú hlavu bez odznakov, ale biele nohy. Na odznakoch na nohách se objavujú tmavé škvrnky okloko korunky a odznaky presahujúce pätu sú ukončené vodorovnou čiarou. Takéto kone musia byť zaregistrované ako breeding stock, ale v skutočnosti sú to tobiano, ktorí v polovici prípadov predávajú potomstvu tobiano gén. Homozygotný tobiano sa rodí dvom tobiano rodičom. Podľa tabuliek by malo byť každé štvrté žriebä dvoch heterogénnych tobiano rodičov homozygotný tobiano.

Prevzaté zo stránok www.czpha.cz.

Podle zahr. materiálů S. Lečíková. Podrobný seriál o genetice barev a zbarvení vycházel v r. 2005 v Jezdectví.