Genetika sfarbenia koní – Patterny

Vážení priatelia Avizovaný webinár sa uskutoční dňa 8.5.2021 o 19:00.

Témou webinára budú farebné patterny vyskytujúce sa u plemena Paint horse – tobiano, frame overo, splash white, sabino, tovero, dominant white. Povieme si aké sú charakteristiky a rozdiely medzi jednotlivými patternami a génmi, ktoré ich spôsobujú, aké sú rozdiely medzi homozygotnými a heterozygotnými jedincami, prečo je potrebné testovať kone na OLW syndróm. Cieľom webinára je poskytnúť komplexné informácie verejnosti a obzvlášť chovateľom, aby sa lepšie orientovali v spleti rôznych farebných génov a vyvarovali sa prípadných možných sklamaní v chovateľskom pláne.

Prednášajúci: Ing. Magdaléna Prokešová, APHA National Director, chovateľka Paint horse, Majsterka Európy v reiningu a ranch ridingu, výživová poradkyňa.

Účastnícky poplatok za webinár je 20€ nečlen a 10€ člen PHCSR. Poplatok za webinár je potrebné uhradiť do 1.5.2021