Anglické

Hunter Under Saddle – posudzovanie kvality všetkých chodov pod anglickým sedlom na obe ruky.

Hunt Seat Equitation – posudzovanie sedu a pomôcok jazdca pri predpísanej úlohe v anglickom sedle.

Hunter Hack – posudzovanie sedu a pomôcok u jazdca pri prekonávaní 2 nižších prekážok.

Working Hunter – posudzovanie skokových schopností koňa pri prekonávaní stredne vysokých prekážok.

Jumping – klasický parkúr na čas.