Tovero

Niekedy sa stane, že sa gény pomiešajú a otec overo a matka tobiano dajú žriebä, ktoré nesie charakteristické znaky oboch sfarbení (občas sa to stane aj pri kombinácii tobiano x nestrakatý kôň). APHA tieto kone označuje termínom tovero. Aj keď existujú aj extrémne prípady, môžeme toto sfarbenie charakterizovať takto:

Paint Horse Show 2012

->tmavá pigmentácia okolo uší, na čele a niekedy aj okolo očí inokedy okolo huby odkiaľ stúpa na líce

->jedno alebo obe oči sú modré

->škvrny na hrudi, ktoré môžu stúpať na krk a škvrny na slabinách, ktoré môžu menšími škvrnkami pokračovať dopredu na trup a škvrny pri koreni chvosta

Identifikácia tovera nie je ľahká a v počiatkoch existencie APHA bolo mnoho koní určených chybne. Vyskytujú sa medzi nimi dosť tmaví jedinci pripomínajúci, až na bielu farbu na hlave, tobiano a jedinci skoro úplne biely s tmavými škvrnami na ušiach.

Zo zahraničných materiálov preložila Magdaléna Prokešová, zdroj www.apha.com