Paint Horse – Chov

Vďaka unikátnej kombinácii farby a stavby tela paintov sa American Paint Horse Association (APHA) stala na základe počtu ročne registrovaných koní druhým najväčším plemenným registrom v USA. Hoci základnou charakteristikou plemena je farba, American Paint Horses majú prísne požiadavky na pôvod a stavbu tela. Aby mohol byť kôň zaregistrovaný ako paint, jeho otec a matka musia byť registrovaní v American Paint Horse Association, American Quarter Horse Association alebo v Jockey Club (plnokrvníci).

Na splnenie požiadaviek na registráciu do Regular Registry musí kôň spĺňať požiadavku na minimálny rozsah bielej farby na nepigmentovanej (ružovej) koži. Každý Paint Horse má jedinečnú kombináciu bielej a akéjkoľvek inej farby zo spektra farieb koní: black, bay, brown, roan, buckskin, dun, gray, grullo, perlino, smoky cream, chestnut, cremello, palomino, red dun, sorrel alebo champagne. Odznaky môžu mať akýkoľvek tvar a veľkosť a v podstate môžu byť umiestnené kdekoľvek na tele painta. Hoci painti majú celú paletu a farieb a rôznych odznakov, existujú iba tri špecifické patterny (vzory) srsti: overo, tobiano a tovero.