PHC SR

PHC SR je nepolitické, ,dobrovoľné, nezávislé občianske združenie pracujúce na demokratických princípoch, vedené a riadené z.č.83 /1990 Z .z o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je právnickou osobou s úplnou právnou subjektivitou. Našim cieľom je propagovať a stimulovať záujem o chov koní plemena Paint Horse.

Organizujeme pre členov ale aj nečlenov APHA Approved Paint Horse Shows a Trail Ride. Poskytujeme verejnosti informácie a vzdelávame záujemcov o chov PH.

Prezident klubu Vladimír Pandula
Viceprezident klubu Marek Jackanič
Športový manažér Magdaléna Prokešová
Styk s verejnosťou Karolína Pandulová
Účtovník Zdenka Melišeková
Kontrolór Martin Mikulka
Číslo účtu VÚB banka
2423756853 / 0200

Poradenstvo pre PHC SR (chov a komunikácia s APHA, vybavovanie papierov) a web administrátor: Magdaléna Prokešová, paint_pony@hotmail.com.