Záprahové

Pleasure Driving – posudzovanie kvality chodov a schopností koňa v ľahkom záprahu.

Utility Driving – jada s kočom pomedzi prekážky.