FAQ

Často kladené otázky

Paint horse club Slovak republic je nepolitické združenie, ktorého cieľom je rozvoj chovu plemena Paint Horse a jazdeckých športov.
Členom klubu sa môže stať každá fyzická osoba ktorá súhlasí s cieľmi klubu, vyplní a odošle prihlášku a zaplatí príslušný členský poplatok. V prípade mladistvých do 18 rokov je potrebný písomný súhlas rodičov.
Každý člen má právo angažovať sa v činnostiach klubu. Člen nad 18 rokov má právo byť volený do funkcie. Členstvom v klube môžete získať zľavy, predovšetkým na štartovných poplatkoch, seminároch a taktiež administratívnom servise. Pokiaľ máte plemenníka alebo máte chov o ktorom by ste radi informovali, máte možnosť bezplatnej inzercie na stránkach klubu.
Člen do 18 rokov alebo člen nad 18 nevlastniaci painta - ročné
Člen nad 18 rokov vlastniaci painta - ročné
Doživotné členstvo
Zaplatením poplatku sa stávate členom na príslušný kalendárny rok,
Prijmy klubu tvoria členské príspevky, poplatky za administratívny servis, školenia a štartovné na súťažiach . Nefinančnými príjmami sú vecné dary od sponzorov. PHC SR nie je finančne podporovaný zo strany APHA. Všetky príjmy sú výlučne činnosťou PHC SR.
V chove paintov sú povolené plemená American Paint horse, American Quarter Horse, - Anglický plnokrvník /Thoroughbred/. Uvedené plemená musia byť registrované vo svojej materskej plemennej knihe a následne aj v APHA. iné plemená koní nie je možné použiť v chove
Pojem Regular označuje strakatého koňa so sfarbením Tobiano, Overo alebo Tovero, alebo kôň ktorý spĺňa minimálne požiadavky na znaky pre Regular. Všetci ostatní jedinci patria do kategórie Solid, t.j. jednofarebné jedince bez znakov pre Regular kategóriu.
Pre uchovnenie žrebca /PH,QH,TB/ je potrebné poslať vyplnený formulár do APHA a zaplatiť príslušné poplatky - jednorazový poplatok za uvedenie žrebca do plemennej knihy, DNA test a 6panel test. Každý plemenný žrebec musí mať spravený test DNA a 6 panel skôr ako bude po ňom zaregistrované žriebä. Žrebec nemusí absolvovať žiadne skúšky výkonnosti.
PHC SR poskytuje spoplatnený administratívny servis pre členov a nečlenov. Vo vašom mene vieme komunikovať s APHA, vypísať príslušný formulár /registrácia, transfer atď./, Poplatky do APHA sú uhradené prostredníctvom klubovej karty.