Pracovné

Cutting – jedna dvojica oddeľuje jeden kus dobytka od stáda, úlohou jazdca je udržať vybrané teľa od stáda a pracovať s ním.

Team Penning – tri dvojice oddeľujú 3 kusy dobytka od stáda a zaháňajú ich do pennu.

Ranch Sorting – dve dvojice oddeľujú dobytok podľa určeného poradia z pennu do pennu.

Tie – down Roping – chytanie teľaťa do lasa a jeho následné zviazanie.

Heading/Heeling – chytanie teľaťa do lasa za zadné nohy / rohy.