PAC

Program Alternatívnych Súťaží pre Paintov – Paint Alternative Competition (PAC)

APHA schvaľuje viac ako 1 200 jazdeckých súťaží, dostihov a vychádzok prírodou (Trail Rides). Každá komunita ponúka veľa súťažných akcií pre kone a jazdcov, ako napríklad 4-H shows, team penning, roping, horse trail a iné aktivity, ktoré nespadajú do kategórie „APHA approved show“.

Aj keď sa APHA oficiálne neasociuje s týmito súťažami, asociácia chce uznať každú Vašu snahu spojenú s American Paint Horse. Ako výsledok, Váš úspech môže byť zaznamenaný v „performance record“ – výsledkových záznamoch Vášho painta prostredníctvom PAC.

Rôznorodé súťaže

PAC je otvorený takmer všetkým typom aktivít, pokiaľ je súťaž sponzorovaná organizáciou, ktorá uchováva oficiálne záznamy výsledkov súťaží a to všetkých súťažiacich koní, najmenej po dobu jedného roka. Aby bola súťaž zaradená do PAC programu, musí byť sponzorovaná asociáciou, organizáciou alebo pobočkou, ktorá vedie o jej fungovaní riadne záznamy, má prezídium a reprezentanta, ktorý podpisuje overovací formulár. Tento program je zostavený pre súťaže, ktoré nie sú tzv. „approved shows“. PAC kredity sa nedajú získať v APHA approved shows alebo v approved show nejakej inej organizácie, ktorá sa zaoberá registráciou plemena alebo farby (tzv. breed alebo color registry).

Jednoduché prihlásenie sa a hlásenie

Na to aby ste sa prihlásili do PAC programu nemusíte byť členom APHA. Ale ak získate nejaké ocenenie, na to aby ste ho prevzali, sa musíte stať členom APHA.
Ak paint, na ktorom súťažíte nie je vo Vašom vlastníctve, kôň musí mať podanú prihlášku do PAC programu každý rok.

Po obdržaní Vašej prihlášky v kancelárii APHA, môžete začať získavať body. Po zaevidovaní Vám bude zaslaná PAC karta a niekoľko formulárov.

Keď sa zúčastníte súťaže schválenej PAC programom a umiestnite sa, musíte vyhľadať sekretára alebo manažéra súťaže a predložiť im formulár (exhibitor report form).

Požiadate zodpovedných, aby overili a porovnali registračné papiere Vášho painta (rodokmeň s fotkou sa porovná s koňom). Ďalej požiadate sekretariát súťaže o vyplnenie a podpis formuláru, ktorý informuje APHA ako ste sa umiestnili a koľko koní súťažilo v danej triede. Potom odošlete formulár späť do APHA najneskôr do 30 dní od skončenia súťaže.

Súťažiaci má tiež, v prípade potreby, možnosť opraviť formulár do 90 dní . Potom obdrží kredity zodpovedajúce umiestneniu a počtu koní v danej triede. Pri tomto hodnotení sa používa rovnaká šablóna pre bodovanie aká sa používa v APHA approved show. (Tabulka bodovania je uvedená v oficiálnej APHA Rule Book.

PAC kategórie

V súčasnosti je asociáciou APHA v programe PAC schválených 31 kategórií.

•Barrel Racing—Restricted to cloverleaf.
•Eventing —Includes USEAapproved events.
•Color Class
•Cutting—Includes NCHA-, ACHA-, and CCHA-approved events.
•Dressage—Includes USDF-approved events.
•Driving—Includes pleasure driving and ADS-approved events.
•Endurance and Competitive Trail Riding— Includes NATRC- and AERC-approved rides.
•English Pleasure—Includes all non-breed registry-sponsored competition, including NSBA-approved events, bridle path hack, hunter under saddle and English pleasure.
•Equitation—Includes both Western- and English-style equitation, horsemanship and hunt seat.
•Games—Includes cowboy mounted shooting, key hole and other games. (Cloverleaf barrels do not count in the Games category.)
•Halter—Not to include Color classes
•Handicap Competitions—Competitions approved by a nationally recognized organization, such as NARHA.
•Over Fences—Includes hunter hack, working hunter, all variations of jumping.
•Reining—Includes snaffle bit, hackamore, open and NRHA-approved events.
•Roping—Includes team roping, heading, heeling, tie-down roping, steer stopping and breakaway roping, as well as USTRC and USCRA-approved events.
•Showmanship at Halter
•Team Penning—Includes all non-breed association-sponsored competition.
•Timed Events—Restricted to pole bending, barrel racing other than cloverleaf, stakes racing
•Trail—Includes all non-breed associationsponsored competition.
•Walk Trot
•Western Pleasure—Includes all non-breed registry-sponsored competition, including NSBA-approved events.
•Western Riding—Includes all non-breed registry-sponsored competition.
•Working Cow Horse
•Working Ranch Horse
•Yearling Longe Line
•4-H—English performance
•4-H—Western performance
•4-H—English showmanship
•4-H—Western showmanship
•4-H—Timed events
Záznam výsledkov – „Official performance record“

Prostredníctvom PAC, APHA zaznamenáva výsledky Vášho registrovaného American Paint Horse – Regular Registry alebo Breeding Stock – ktoré dosiahne mimo approved show. Za Vaše víťaztvá v PAC programe dostanete kredity, ktoré sa uvádzajú do oficiálneho celoživotného výkonnostného záznamu – official lifetime perfomance record. PAC víťazi každej kategórie sú uvedení mesačne v Paint Horse Journal.

Ocenenia

„Certificate of Recognition“ je udelený Vášmu paintovi, ak dosiahne aspoň 20 bodov v danej schválenej kategórii.
„Certificate of Achievement“ je udelený , ak kôň dosiahne 60 alebo viac kreditov v hocakej schválenej kategórii.

„Gist belt buckle“ je udelený najlepšiemu koňovi v danej kategórii za celý rok a je mu venované miesto v Paint Horse Journal.

„Six PAC Top Five“ ocenenie získa 5 najlepších koní, ktorí získali najviac kreditov v najmenej šiestich rôznych kategóriách.
Titul „Six PAC Champion“ dostane kôň, ktorý vyhrá v najmenej šiestich rôznych kategóriách, ktoré sú uvedené v „PAC Leader’s List“ počas jediného roka.

„Gist belt buckle“ je udeľovaný „Six PAC Champion-ovi“