Show

Potrebná vakcinácia prípadne test na Herpesvírus /EHV/.
Vaccination or valid check for herpesvirus required /EHV/
.

Paint Horse: Slovak Paradise Show 2021

Tradičné westernové podujatie je znovu tu!

Vážení priatelia. Srdečne Vás pozývame na Paint Horse: Slovak Paradise Show spolu so SAWRR pretekmi ktoré organizujeme v spolupráci s KAM Quarter Horses pod záštitou APHA a SAWRR.
Miesto / Place: KAM Quarter Horses
Dátum / Date: 7.-8. August. 2021
Čas / Time: 9:00 - 18:00
Rozhodca / Judge: Johanna Vorraber / APHA, ApHC/.
Ringsteward: .
Discíplny / Disciplines:
Halter
Color Class
Longline
Showmanship
Reining
Ranch riding
Trail
Western Pleasure
Western Horsemanship
Ranch Rail Pleasure
Hunter
Potrebné dokumenty: Vakcinácia alebo platné vyšetrenie na herpesvírus /EHV/, pas koňa s platnou veterinárnou kontrolou na Infekčnú anémiu koní (EIA) a platné očkovania, APHA certifikát koňa, platnú APHA member card.
Required documents: Vaccination or valid check for herpesvirus /EHV/, Equine passport with a valid vet check of Equine infectious anemia (EIA) and valid vaccinations, APHA certificate of registration, valid APHA membership card
Amateur nemôže trénovať, predvádzať za peniaze. Kôň musí byť v majetku predvádzajúceho alebo v majetku blízkej rodiny, pripadne prenajatý. /APHA pravidlá AM-010, AM-020/
Amateur can’t train or show a horse for remuneration. Horse have to be in exhibitor ownership or ownership of close family, possibly rent. /APHA rules AM-010, AM-020/
Každý štartujúci automaticky získa zľavový poukaz na služby od Sedlarstvo Tatry. Ostatní sponzori budú zverejňovaní postupne. Tešíme sa na Vašu účasť.
Every competitor gets voucher for services by Saddlery Tatry. Another sponsors will be promoted gradually. We are looking forward to your participation.
Ako na to? Kliknite na požadovaný typ sfarbenia a vyplnťe prihlášku za každého koňa samostatne.
How do it? Just click on required pattern type and fill form for each horse separately.
 
Show poplatky / Show fees
Trieda - nečlen PHCSR / Class – PHCSR non member 25€
Trieda - člen PHCSR / Class – PHCSR member 15€
Administratívny poplatok (každá prihláška) / Administrative fee (each form) Zahrňuje kancelársky, rozhodcovský poplatok, spracovanie výsledkov v APHA / Includes office and judge fee, result processing in APHA 5€
Členstvo PHC SR / PHC SR membership
Ročné členstvo dospelý / Regular one-year membership 34€
Doživotné členstvo dospelý / Regular lifetime membership 170€
Ročné členstvo mládež / Youth one-year membership 17€
Administratívny poplatok (len pri prvej registrácii) /  Administrative fee (first registration only) 15€

7.8.2021

Halter
Yearling, 2-Yr & 3-Yr-Old Stallions
4-Yr-Old & Older Stallions
-- Grand Champion Stallion
-- Reserve Champion Stallion
Amateur Halter Stallions All Ages
-- Amateur Grand Champion Stallion
-- Amateur Reserve Champion Stallion
SPB Halter Stallions All Ages
-- Grand Champion Stallion
-- Reserve Champion Stallion
Amateur Halter Geldings All Ages
-- Amateur Grand Champion Gelding
-- Amateur Reserve Champion Gelding
Yearling & Older Geldings
-- Grand Champion Gelding
-- Reserve Champion Gelding
SPB Halter Geldings All Ages
-- Grand Champion Gelding
-- Reserve Champion Gelding
Yearling, 2-Yr & 3-Yr-Old Mares
4-Yr-Old & Older Mares
-- Grand Champion Mare
-- Reserve Champion Mare
Amateur Halter Mares All Ages
-- Amateur Grand Champion Mare
-- Amateur Reserve Champion Mare
SPB Halter Mares All Ages
-- Grand Champion Mare
-- Reserve Champion Mare
Color Class
Color Class, One Year & Older & All Sexes
Amateur Color Class, One Year & Older & All Sexes
Longe line
Open Yearling and Two-Year-Old Longe Line
Open SPB Yearling and Two-Year-Old Longe Line
Yearling and Two-Year-Old Longe Line All Breed /SAWRR/
Amateur Yearling and Two-Year-Old Longe Line
Showmanship
Showmanship At Halter All Breed Youth /SAWRR/
Showmanship At Halter All Ages All Breed Open /SAWRR/
Obed
Reining
Reining All Breed Youth /SAWRR/
Reining All Breed Non Pro /SAWRR/
Amateur Reining All Ages
Ranch riding
Ranch Riding All Ages
SPB Ranch Riding All Ages
Ranch Riding All Breed /SAWRR/
Amateur Ranch Riding All Ages
Reining
Reining All Ages
SPB Reining All Ages
Reining All Breed Open All Ages /SAWRR/

8.8.2021

In Hand Trail
In Hand Trail Yearling and Two-Year-Old
SPB In Hand Trail Yearling and Two-Year-Old
In Hand Trail Yearling and Two-Year-Old All Breed /SAWRR/
Amateur Yearling and Two-Year-Old In-Hand Trail
Trail
Trail All Ages Open
SPB Trail All Ages Open
Trail All Breed All Ages Open /SAWRR/
Amateur Trail All Ages
Trail All Breed Youth /SAWRR/
Western Pleasure
Western Pleasure All Ages
SPB Western Pleasure All Ages
Amateur Western Pleasure All Ages
Western Pleasure All Breed All Ages Open /SAWRR/
Western Pleasure All Breed Youth /SAWRR/
Obed
Western Horsemanship
Western Horsemanship All Breed All Ages Open /SAWRR/
Western Horsemanship All Breed Youth /SAWRR/
Ranch Rail Pleasure
Ranch Rail Pleasure All Ages
SPB Ranch Rail Pleasure All Ages
Amateur Ranch Rail Pleasure All Ages
Hunter
Hunter Under Saddle All Ages
SPB Hunter Under Saddle All Ages
Amateur Hunter Under Saddle All Ages
Hunter Under Saddle All Breed All Ages Open /SAWRR/
Hunter Under Saddle All Breed Youth /SAWRR/
Reining
Reining Junior All Breed /SAWRR/
Reining Senior All Breed /SAWRR/
Vonkajšie boxy / Outdoor box 45€/pretek
Vnútorné boxy / Indoor box 60€/pretek

Sútažiaci ktorí budú pretekať v APHA a aj SAWRR disciplínach si ustajnenie nahlasujú cez / Competitors who will competite in APHA and SAWRR, book a stabling in: Eurorodeo.

Sútažiaci ktorí budú pretekať len v APHA disciplínach si ustajnenie nahlasujú cez prihlášky / Competitors who will competite only in APHA , book a stabling in forms. Regular / Solid

Kontakt: Peter Šimek KAM Quarter Horses

PHC SR členstvo / PHC SR Membrship(pdf)

Temporary APHA Membership (pdf)

Temporaray Novice Youth Card(pdf)

Temporary Amateur Card(pdf)