Show

Uzávierka prihlášok do 15.6.2022 do 23:59 hod

Poplatok za prihlášky po tomto termíne 5€

Paint Horse: Slovak Paradise Show 2022

Tradičné westernové podujatie je znovu tu!

Vážení priatelia. Srdečne Vás pozývame na Paint Horse: Slovak Paradise Show spolu so SAWRR a NRHA  pretekmi ktoré organizujeme v spolupráci s KAM Quarter Horses pod záštitou APHA a SAWRR NRHA CZ.
Miesto / Place: KAM Quarter Horses
Dátum / Date: 1.-3. Júl. 2022
Čas / Time: 7:00 – 18:00
Rozhodca / Judge: Rick LEMAY / APHA, ApHC, AQHA, NCHA, NRHA, NSBA, POA/.
Ringsteward: .
Discíplny / Disciplines:
Halter
Color Class
Longline
Showmanship
Ranch riding
Trail
Western Pleasure
Western Horsemanship
Ranch Rail Pleasure
Hunter
Reining
Potrebné dokumenty: Pas koňa s platnou veterinárnou kontrolou na Infekčnú anémiu koní (EIA) a platné očkovania, APHA certifikát koňa, platnú APHA member card.
Required documents: Equine passport with a valid vet check of Equine infectious anemia (EIA) and valid vaccinations, APHA certificate of registration, valid APHA membership card
Amateur nemôže trénovať, predvádzať za peniaze. Kôň musí byť v majetku predvádzajúceho alebo v majetku blízkej rodiny, pripadne prenajatý. /APHA pravidlá AM-010, AM-020/
Amateur can’t train or show a horse for remuneration. Horse have to be in exhibitor ownership or ownership of close family, possibly rent. /APHA rules AM-010, AM-020/
Ako na to? Kliknite na požadovaný typ sfarbenia a vyplnťe prihlášku za každého koňa samostatne.
How do it? Just click on required pattern type and fill form for each horse separately.
 
Show poplatky / Show fees
Trieda – nečlen PHCSR / Class – PHCSR non member 30€
Trieda – člen PHCSR / Class – PHCSR member 15€
Administratívny poplatok (každá prihláška) / Administrative fee (each form) Zahrňuje kancelársky, rozhodcovský poplatok, spracovanie výsledkov v APHA / Includes office and judge fee, result processing in APHA 10€
Členstvo PHC SR / PHC SR membership
Ročné členstvo dospelý / Regular one-year membership 34€
Doživotné členstvo dospelý / Regular lifetime membership 170€
Ročné členstvo mládež / Youth one-year membership 17€
Administratívny poplatok (len pri prvej registrácii) /  Administrative fee (first registration only) 15€
Štvrtok / Thursday
  8:00 – 11:00 Paid Warm Up 1
12:00 – 20:00 Paid Warm Up 2
  WELCOME PARTY – Štvrtok o 20:00 / Thursday at 20:00   Piatok / Friday
  9:00 – 12:00 NRHA Czech Any horse any rider
12:30 – 13:30 Class in class NRHA Czech Green Horse & Green Rider
SAWRR Green Riders
14:00 – 16:00 NRHA Limited Non Pro
16:00 – 19:00 Clinic with APHA Judge
19:30 – 20:30 Class in class NRHA Limited Open
SAWRR Reining Senior Open
21:00 SAWRR Reining Junior Open
        Sobota / Saturday                                                          
7:00 – 8:30 APHA Halter Yearling, 2-Yr & 3-Yr-Old Stallions
  APHA Halter 4-Yr-Old & Older Stallions
  APHA Halter Grand Champion Stallion
  APHA Halter Reserve Champion Stallion
  APHA Amateur  Halter Stallions All Ages
  APHA Amateur  Halter Grand Champion Stallion
  APHA Amateur  Halter Reserve Champion Stallion
  APHA SPB Halter Stallions All Ages
  APHA Halter Grand Champion Stallion
  APHA Halter Reserve Champion Stallion
  APHA Amateur  Halter Geldings All Ages
  APHA Amateur  Grand Champion Gelding
  APHA Amateur  Reserve Champion Gelding
  APHA Halter Yearling & Older Geldings
  APHA Halter Grand Champion Gelding
  APHA Halter Reserve Champion Gelding
  APHA SPB Halter Geldings All Ages
  APHA Halter Grand Champion Gelding
  APHA Halter Reserve Champion Gelding
  APHA Halter Yearling, 2-Yr & 3-Yr-Old Mares
  APHA Halter 4-Yr-Old & Older Mares
  APHA Halter Grand Champion Mare
  APHA Halter Reserve Champion Mare
  APHA Amateur  Halter Mares All Ages
  APHA Amateur  Grand Champion Mare
  APHA Amateur  Reserve Champion Mare
  APHA Halter SPB Halter Mares All Ages
  APHA Halter Grand Champion Mare
  APHA Halter Reserve Champion Mare
  APHA Halter Color Class, One Year & Older & All Sexes
  APHA Amateur Halter Color Class, One Year & Older & All Sexes
Class in class APHA Open Yearling and Two-Year-Old Longe Line class in class with Open SPB Yearling and Two-Year-Old Longe Line and Yearling
  APHA Amateur Yearling and Two-Year-Old Longe Line
9:00 – 11:00 NRHA Czech Any horse & Any rider
11:30 – 12:30 Class in class NRHA Czech Green horse & Green Rider
SAWRR Green Rider
13:00 – 14:00 NRHA Youth unrestricted
14:30 – 15:00 NRHA Rookie Professional
15:15 – 16:00 Class in class APHA Showmanship At Halter All Ages Youth
SAWRR Showmanship At Halter All Ages Mládež
  APHA Showmanship At Halter All Ages Amateur
  SAWRR Showmanship At Halter All Ages Open
16:30 – 17:30 Class in class NRHA Non Pro
SAWRR Non Pro
APHA Amater Reining All Ages
18:00 – 19:00 Class in class APHA Ranch Riding All Ages
APHA SPB Ranch Riding All Ages
SAWRR Ranch Riding Open
  APHA Amater Ranch Riding All Ages
19:30   Class in class NRHA Open
SAWRR Reining Open All Ages
APHA Reining All Ages
APHA SPB Reining All Ages
  Nedeľa / Sunday
7:00 – 9:30 NRHA Czech Any horse & Any rider
10:00 – 10:45 NRHA SBH 5 & Under Non Pro
11:15 – 12:15 Class in class NRHA Youth 13 & Under
APHA Reining 18 & Under
NRHA Youth 14 – 18
SAWRR Reining Mládež
12:45 – 13:30 NRHA SBH 5 & Under Open
14:00 – 15:00 NRHA Rookie L1
Class in class SAWRR Trail All Ages mládež
APHA Trail 18 & Under
Class in class APHA Trail All Ages
APHA SPB Trail All Ages
SAWRR Trail All Ages Open
  APHA Amateur Trail All Ages Open
  APHA SPB Western Pleasure All Ages
  APHA Amater Western Pleasure All Ages
  APHA Western Pleasure All Ages
  SAWRR Western Pleasure All Ages Open
  SAWRR Western Pleasure All Ages Mládež
  SAWRR Western Horsemanship  All Ages Open
  APHA Western Horsemanship  All Ages Amateur
Class in class APHA Western Horsemanship All Ages Mládež
SAWRR Western Horsemanship All Ages Mládež
  APHA Ranch Rail Pleasure All Ages
  APHA SPB Ranch Rail Pleasure All Ages
  APHA Amater Ranch Rail Pleasure All Ages
  APHA Hunter Under Saddle All Ages
  APHA SPB Hunter Under Saddle All Ages
  APHA Amater Hunter Under Saddle All Ages
  SAWRR Hunter Under Saddle Open
  SAWRR Hunter Under Saddle Mládež
Vonkajšie boxy / Outdoor box 100€/5dní/days
Vnútorné boxy / Indoor box 120€/5dní/days
Sútažiaci ktorí budú pretekať v APHA a aj SAWRR disciplínach si ustajnenie nahlasujú cez / Competitors who will competite in APHA and SAWRR, book a stabling in: Eurorodeo.
Sútažiaci ktorí budú pretekať len v APHA disciplínach si ustajnenie nahlasujú cez prihlášky / Competitors who will competite only in APHA , book a stabling in forms. Regular / Solid
Kontakt: Peter Šimek KAM Quarter Horses
PHC SR členstvo / PHC SR Membrship Temporary APHA Membership (pdf) Temporary Novice Youth Card(pdf) Temporary Amateur Card(pdf)