Dokumenty

Prihláška Paint Show 2019

Zápisnica zo snemu PHCSR 2018

Zápisnica zo snemu PHCSR 2019

Prihláška vo forme pdf na členstvo v PHC SR

Formulár k členstvu APHA

Základné formuláre pre registráciu koní:

Formulár pre registráciu koní,
Formulár zaradenie QH, a TB kobyly do chovu
Formulár transfér koní
Formulár Hlásenie o pripúšťaní žrebcom
Formulár zaradenie žrebca do chovu

Ostatné formuláre / aj cudzojazyčné/ týkajúce sa registrácii koní nájdete v sekcii Registration Forms

APHA Rule Book 2018