Dokumenty

Prihláška Paint Show 2019

Zápisnica zo snemu PHCSR 2018

Zápisnica zo snemu PHCSR 2019

Prihláška vo forme pdf na členstvo v PHC SR

Formulár k členstvu v  APHA.  Viacjazyčné variácie /Anglicky Nemecky Francúzsky Česky Španielsky Taliansky  a iné/

Základné formuláre pre registráciu koní:

Formulár pre registráciu koní,
Formulár zaradenie QH, a TB kobyly do chovu
Formulár transfér koní, – česky
Formulár stallion breeding report
Formulár zaradenie žrebca do chovu

Ostatné formuláre / aj cudzojazyčné/ týkajúce sa registrácii koní nájdete v sekcii Registration Forms

APHA Rule Book 2018