PF 2020

Všetko dobré v Novom roku a úspešnú chovateľskú a športovú sezónu praje Paint Horse Club SR