ČESKÁ PAINT SHOW TENTO ROK BEZ SLOVENSKÝCH PAINTOV!

10 augusta, 2016 Od admin Vypnuté
1 281 Zhliadnutí

CZPHA a Prosper Horse Ranch Čeladná žiadajú všetkých účastníkov zo Slovenka aby tento rok nejazdili na Czech Paint Horse Show(13. – 14.8.2016), nakoľko nebudú vpustení do areálu pretekov z dôvodu výskytu infekčnej anémie zo dňa 27.7.2016 v obci Veľké Lovce (okres Nové Zámky).
Žiaľ napriek tomu, že žiadne veterinárne stanovisko či už slovenskej alebo českej veterinárnej správy nezakazuje ani neobmedzuje prevoz koní zo Slovenska, usporiadatelia sa na základe vlastného uváženia rozhodli, že koňom zo Slovenska neumožnia účasť na českej paint show z dôvodu obavy o zavlečenie anémie do ČR. Zákaz štartu sa týka celoplošne všetkých koní zo Slovenska, bez ohľadu na miesto ustajnenia a aktuálnosť krvných testov. Napriek našej snahe a faktom sa nám usporiadateľa nepodarilo presvedčiť aby bral do úvahy priestorovú vzdialenosť od inkriminovanej stajne s anémiou, preto žiadame všetkých čo sa paint show zúčastniť chceli, aby si ušetrili cestu a peniaze a do Čeladnej tento rok nejazdili.
Dúfame, že budúci rok bude situácia už stabilizované a slovenské kone budú môcť opäť v Čechách štartovať.