Pozvánka na snem PHCSR 2018

292 Zhliadnutí

Vážení priatelia

Paint Horse club Slovak Republic Vás srdečne pozýva na snem, ktorý sa uskutoční dňa 15. decembra 2018 so začiatkom o 10:00 v hoteli Sv. Juraj v obci Podbrezová – časť Lopej.

Program

Zahájenie snemu
Zhodnotenie činnosti za rok 2018
Voľba prezídia klubu
Plánovanie činností na rok 2019
Voľná diskusia
Obed
Tešíme sa na vašu účasť

(Poznámka: Volieb sa môžu zúčastniť členovia klubu. V prípade záujmu o členstvo v klube nájdete informácie tu alebo nás neváhajte kontaktovať)

Doplnenie: Zápisnica zo snemu