Show

Paint Horse: Slovak Paradise Show 2024

Tradičné westernové podujatie je znovu tu!

Vážení priatelia. Srdečne Vás pozývame na Paint Horse: Slovak Paradise Show spolu so SAWRR  pretekmi ktoré organizujeme v spolupráci s KAM Quarter Horses pod záštitou APHA a SAWRR.
Miesto / Place: KAM Quarter Horses
Dátum / Date: 3. August. 2024
Čas / Time: 8:00 - 18:00
Rozhodca / Judge: Magdalena Szarszewska
Ringsteward:
Discíplny / Disciplines:
Halter
Color Class
Longline
Showmanship
Ranch riding
Trail
Western Pleasure
Western Horsemanship
Ranch Rail Pleasure
Hunter
Reining
Potrebné dokumenty: Pas koňa s platnou veterinárnou kontrolou na Infekčnú anémiu koní (EIA) a platné očkovania, APHA certifikát koňa, platnú APHA member card.
Required documents: Equine passport with a valid vet check of Equine infectious anemia (EIA) and valid vaccinations, APHA certificate of registration, valid APHA membership card
Amateur nemôže trénovať, predvádzať za peniaze. Kôň musí byť v majetku predvádzajúceho alebo v majetku blízkej rodiny, pripadne prenajatý. /APHA pravidlá AM-010, AM-020/
Amateur can’t train or show a horse for remuneration. Horse have to be in exhibitor ownership or ownership of close family, possibly rent. /APHA rules AM-010, AM-020/
Accordion Sample Des
Ako na to? Kliknite na požadovaný typ sfarbenia a vyplnťe prihlášku za každého koňa samostatne.
How do it? Just click on required pattern type and fill form for each horse separately.
 
 
Show poplatky / Show fees
Trieda - nečlen PHCSR / Class – PHCSR non member 30€
Trieda - člen PHCSR / Class – PHCSR member 20€
Administratívny poplatok (každá prihláška) / Administrative fee (each form) Zahrňuje kancelársky, rozhodcovský poplatok, spracovanie výsledkov v APHA / Includes office and judge fee, result processing in APHA 10€
Členstvo PHC SR / PHC SR membership
Ročné členstvo dospelý / Regular one-year membership 34€
Doživotné členstvo dospelý / Regular lifetime membership 170€
Ročné členstvo mládež / Youth one-year membership 17€
Administratívny poplatok (len pri prvej registrácii) /  Administrative fee (first registration only) 15€
Vonkajšie boxy / Outdoor box 25€/deň/day
Sútažiaci ktorí budú pretekať v APHA a aj SAWRR disciplínach si ustajnenie nahlasujú cez / Competitors who will competite in APHA and SAWRR, book a stabling in: Eurorodeo.
Sútažiaci ktorí budú pretekať len v APHA disciplínach si ustajnenie nahlasujú cez prihlášky / Competitors who will competite only in APHA , book a stabling in forms. Regular / Solid
Kontakt: Peter Šimek KAM Quarter Horses
PHC SR členstvo / PHC SR Membrship Temporary APHA Membership (pdf) Temporary Novice Youth Card(pdf) Temporary Amateur Card(pdf)