Snem PHC SR 2016 – Nové vedenie

10 marca, 2016 Od admin Vypnuté
1 061 Zhliadnutí

Dňa 27.2.2016 sa v Hostinci Stráže pri Zvolene uskutočnil snem PHCSR. Na sneme bola prediskutovaná činnosť v roku 2015 a plány na rok 2016 (Round Up, Trail Ride, prípadne zastrešenie vybratých kurzov a školení).
Na sneme bolo zvolené nové prezídium v zložení:

  • prezident: Vladimír Pandula
  • viceprezident: Ján Beňadik
  • účtovníčka: Martina Pandulová
  • športový manažér a styk s verejnosťou: Magdaléna Prokešová