Snem PHCSR 2017 II.

27 februára, 2017 Od admin Vypnuté
1 003 Zhliadnutí

Dňa 25.2.2017 v Hostinci Stráže – Zvolen sa konal snem PHC SR

Po zahájení a zhodnotení roku 2016 sa konala voľba nového vedenia pre rok 2017, ktoré je nasledovné:

Prezident: Vladimír Pandula
Viceprezident: PhDr. Ján Beňadik
Športový manažér: Ing. Magdaléna Prokešová
Styk s verejnosťou: Ing. Marek Jackanič
Účtovník: Martina Pandulová
Kontrolór: Lenka Beňadiková

Okrem zhodnotenia roku a volieb na nasledujúce obdobie sa plánovala činnosť klubu na rok 2017 a 2018, keďže pre rok 2018 požaduje APHA aby každý žrebec, ktorý bude pripúšťať musí mať spravený 5 panel test. Pre podmienky uchovnenia žrebcov na Slovensku plánuje klub zorganizovať halter.