Veselé Vianoce a šťastný Nový rok od prezídia PHCSR

332 Zhliadnutí

Prezídium PHCSR  Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný vstup do roku 2018!

 

Foto: Official American Paint Horse Association